Öğrenmenin de bedeli vardır;
Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir;
Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir;
Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir;
Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir;
Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla
öğrenirler.

Arthur Miller

İşe Alma Taahhütleri

En önemli konu budur denilebilir. Hedef olarak 1000 firma ile “”eşitler arasında birinci”" anlaşması yapılması öngörülüyor. Bu anlaşma şöyledir;(……….kuruluşu olarak insan kaynakları ihtiyaçlarımızın karşılanmasında, bir taahhüt sayılmamak kaydıyla eşitler arasında ÖğrEvseminerleri katılımcılarını tercih edeceğiz.)

Yorum yapma kapalı.