Öğrenmenin de bedeli vardır;
Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir;
Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir;
Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir;
Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir;
Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla
öğrenirler.

Arthur Miller

Katılımcılarla Kararlaştırılan Eğitimler

Katılımcılar, kendi Bireysel Öğrenme Planları uyarınca bazı eğitimleri almak isteyebilirler. Bu tür eğitimler (öğretme)ye değil (öğrenme)ye dayalı olarak alınır. Eğitimi sağlayacak kişi ve/ya kuruluşlar (öğrenme yoldaşı, learning partner) olarak işlev görürler.

Yorum yapma kapalı.