Öğrenmenin de bedeli vardır;
Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir;
Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir;
Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir;
Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir;
Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla
öğrenirler.

Arthur Miller

Üyelik Koşulları

Niteliksel Koşullar

ÖğrEv Yararlanma Anlaşması’nın aşağıdaki kurallarına uyacağını taahhüt etmiş olmak:

  • ÖğrEv imkanlarını kendime ve/ya üçüncü şahıslara ait ticari, siyasi, etnik, dini ve/ya ideolojik amaçlarla kullanmayacağım,
  • ÖğrEv’e (binasına, donanımına ve imkanlarına) herhangi bir yolla verebileceğim zararı hemen ve aynen tezmin edeceğim,
  • ÖğrEv çalışma gün ve saatlerine aynen uyacağım,
  • ÖğrEv binasındaki diğer sakinlerine herhangi bir yolla rahatsızlık vermeyeceğim,
  • ÖğrEv yönetiminin koyacağı düzenleyici kurallara harfiyen uyacağım,
  • Üyelik aidatımı zamanında ödeyeceğim,
  • Yararlanma Anlaşması’nın herhangi bir kısmına kısmen veya tamamen uymadığımın belli olması halinde ÖğrEv ile ilişkimi, herhangi bir hak talep etmeksizin keseceğimi peşinen kabul edeceğim.

Parasal Koşullar

İlk giriş payı ile yıllık aidattan oluşur.

Yorum yapma kapalı.